Tijdens de sessies kiest u zelf op welk thema u zich verder wilt verdiepen. Er worden sessies aangeboden op praktisch, tactisch en strategisch niveau. 

Sessieronde 1: 13:30 - 14:30 uur
Sessieronde 2: 14:30 - 15:30 uur

Sessies

13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
Tech @work
Tech @work
People analytics: wat kan, mag en wil je weten?
Strategische sessie

Gefaciliteerd door de alsmaar groeiende hoeveelheid beschikbare data, oftewel Big Data, proberen organisaties momenteel volop waardevolle inzichten uit de bijna oneindige hoeveelheid data te genereren.
Een tijdje terug kopte het Financieel Dagblad: ‘Toekomstige HR-manager is datawetenschapper’. En inderdaad, menig HR-directeur voorspelt een veelbelovende toekomst voor People Analytics. Volgens steeds meer HR-denkers zal de opkomst van People Analytics de HR-functie zelfs fundamenteel doen veranderen. Niet verrassend dat veel organisatie de eerste stappen zetten in People Analytics. Overigens lang niet allemaal even succesvol… Hoog tijd daarom om nader kennis te maken met People Analytics.

Wat u leert tijdens deze sessie:
• People Analytics: wat is het nu (en wat vooral ook niet)?
• Hoe start je met People Analytics?
• Hoe zorg je ervoor je binnen wettelijke en morele grenzen blijft?

Spreker
Nathalie van Hooff, hogeschooldocent strategisch HRM, ethiek en People analytics

Learn @work
Learn @work
Een leven lang leren, een leven lang met plezier goede zorg leveren
Tactische sessie

De zorg verandert met de dag. Om goede zorg te leveren is het van belang om een leven lang (blijven) leren.
Leren tijdens het werk van collega’s en cliënten en leren voor het werk door scholing en training. Leren van fouten en durven te experimenteren. Voor zorgprofessionals is het van belang dat zij zich verder blijven ontwikkelen in alle levensfasen en dat zij duurzaam inzetbaar zijn. In deze workshop gaan we met elkaar aan de slag om dit te verhelderen en van elkaar te leren.

Wat u leert tijdens deze sessie:
• Wat een leven lang leren inhoudt
• Waarom een leven lang leren van belang is voor goede zorg, voldoende arbeidsmarkkansen en duurzame inzetbaarheid
• Welke randvoorwaarden te scheppen om een leven lang leren voor zorgprofessionals mogelijk te maken

Spreker
Tinka van Vuuren, bijzonder hoogleraar Vitaliteitsmanagement aan de Open Universiteit Nederland en werkt daarnaast, als senior consultant bij Loyalis Kennis en Consult, onderdeel van APG.

Naar veilige en persoonsgerichte zorg met het kwaliteitsteam van Het Zorg Domein.
Tactische sessie

Veel organisaties in de ouderenzorg en in de zorg voor mensen met een beperking hebben het lastig. Het wordt steeds moeilijker om voldoende en voldoende competente medewerkers te vinden om veilige en persoonsgericht zorg te kunnen bieden.
Het Zorg Domein heeft een unieke werkwijze om organisaties te helpen bij het ontwikkelen van competenties van medewerkers. Deze werkwijze is gebaseerd op drie pijlers: het kwaliteitskader 2017, het toetsingskader IGJ 2017 en ‘leren en verbeteren op de werkvloer’.

Tijdens deze sessie leert u:
• dat het gedrag van medewerkers en teams het verschil maken
• dat je medewerkers het verschil gaan maken door verschillende kaders praktisch te maken voor medewerkers en teams en hen in de dagelijkse praktijk te ondersteunen om het in praktijk te brengen
• dat kwaliteitsontwikkeling gaande het werk gestalte krijgt

Spreker Frans Hoogland, Senior Adviseur Het Zorg Domein

De praktijk vertelt over een leven lang leren in de ouderenzorg
Tactische sessie

Gemotiveerde professionals zijn het fundament onder de zorg. Zij bepalen de kwaliteit ervan. Beschikken over de juiste kennis, jezelf goed geëquipeerd voelen en het optimaal inzetten van je talenten bepalen in belangrijke mate die kwaliteit.
Een leven lang leren hoort daar als vanzelfsprekend bij, maar daar invulling aan geven is allerminst vanzelfsprekend. In deze workshop staat de praktijk centraal: werkgever, werknemer, mantelzorger en client vertellen vanuit hun eigen perspectief over talenten en een leven lang leren.

Tijdens deze sessie leert u:
• Wat volgens de praktijk zelf ‘een leven lang leren’ betekent.
• Concrete tips uit de praktijk om mee te nemen in de eigen organisatie.


Sprekers Peggy Voets, HR adviseur St. Jozefoord, Miranda Wijkhuisen, verzorgende St. Jozefoord, Evelien Pullens, mantelzorger, Mevrouw Pullens, bewoner St. Jozefoord, Marcel Haverkamp, directeur Ideon en Marlijn Cornelissen-Abbink, productontwikkeling Ideon.

Happy @work
Happy @work
Waarom uw medewerkers écht afscheid van u nemen
Strategische sessie

Het verloop in de zorgsector is momenteel ongekend hoog. PFZW beschikt over de data van alle medewerkers die van baan wisselen in de sector. In een recent onderzoek hebben wij deze medewerkers gevraagd naar de redenen van hun vertrek.
We delen graag de uitkomsten van dit onderzoek en willen de discussie over deze uitkomst faciliteren. Dit doen wij in de vorm van een mini-‘Leren van’ themabijeenkomst met Peter Borgdorff directeur PFZW en Paul de Beer (bijzonder hoogleraar Arbeidsverhoudingen aan de UvA).

Tijdens deze sessie leert u:
• Waarom medewerkers van baan wisselen in de zorg
• Welke lessen de sector daaruit kan leren
• Wat de sector van andere sectoren op dit punt kan leren

Spreker
Peter Borgdorff, directeur PFZW en Paul de Beer bijzonder hoogleraar Arbeidsverhoudingen aan de UvA

Goed uitstroomonderzoek specifiek voor de zorgsector, hoe pak je dat aan?
Tactisch, praktisch

Prismant heeft, met behulp van jarenlange kennis in arbeidsmarktonderzoek én met input vanuit zorg- en welzijnsinstellingen, MoveForward ontwikkeld. MoveForward geeft, aan de hand van een vijf-minutenvragenlijst, waardevolle inzichten over vertrekkende medewerkers, die zorgorganisaties juist nú helpen bij het herkennen en implementeren van verbeteringen. De resultaten worden teruggekoppeld via een interactief dashboard, inclusief trends en verschillende type benchmarks (bijvoorbeeld sector, branche of regio). In deze workshop leert u over hoe u een gebruiksvriendelijk uitstroomonderzoek opzet in uw organisatie, én leren wij graag over uw ervaringen in de praktijk.

Tijdens deze sessie leert u:
• wat je nodig hebt voor goed uitstroomonderzoek (informatie en richtlijnen)
• hoe je de resultaten presenteert in de organisatie
• hoe uitstroomonderzoek kan bijdragen aan beter regionaal en sectoraal arbeidsmarktbeleid

Spreker
Lisanne van der Kruis, consultant Prismant

Betekenisvol werk in de zorg: gemotiveerde medewerker is goud waard
Strategische sessie

Veel werkenden in zorg en welzijn kiezen heel bewust voor een baan in deze sector. Dit omdat ze sterk gedreven zijn om voor mensen te zorgen, om iets voor mensen te betekenen. Geen verrassende constatering, maar wel eentje die van groot belang is voor de manier waarop we zorgorganisaties inrichten en bijvoorbeeld HR-beleid voeren.
Tijdens deze kennissessie deelt Corina Hendriks de belangrijkste wetenschappelijke inzichten als het gaat het belang van ‘betekenisvol werken’ in de zorg en wat zorgorganisaties kunnen doen om deze (intrinsieke) motivatie te koesteren en ondersteunen.

Quick wins in deze sessie:
• Bewustzijn van belang van “betekenisvol werk” in de zorg
• Zicht op waar het vaak mis gaat als het gaat om “betekenisvol werk”
• Beeld van mogelijke handelingsperspectieven om deze motivatie in de praktijk te ondersteunen en stimuleren

Spreker
Corina Hendriks, onderzoeker en kennisontwikkelaar bij het CAOP

Minimaal regelen, maximaal werkplezier
Strategische sessie

Bij de Employee Journey gaat het over behoeften, ervaringen, motieven, gedrag en betrokkenheid van medewerkers. Kort samengevat: het gaat over werkplezier! In 60 minuten neemt Joris Kuppens u mee in de beweging naar minder regels en meer werkplezier. In 5 stappen leert u de belangrijkste principes van Semco Style Healthcare organiseren via de weg van vertrouwen (autonomie), verantwoordelijkheid (zelfmanagement), verbinding, creativiteit en transparantie. U krijgt live een spiegel voorgehouden over hoe Semco u zelf bent en of u klaar bent om de eerste stap te zetten naar een Semco Style Healthcare-geleide organisatie, op weg naar gelukkige cliënten én medewerkers.


Spreker
Joris Kuppens, Progressional People

Change @work
Change @work
Personeelskrapte? Wie zegt dat?
Strategische/Tactische sessie

Wie zegt dat er een personeelstekort is? De financieel manager? Het zorgmanagement? HR? Waarschijnlijk iedereen. Uit diverse onderzoeken blijkt echter dat personeel tot wel 15% effectiever kan worden ingezet. Niet door ze harder te laten werken maar door de inzet van goed workforce management (WFM) waarmee de productiviteit stijgt en de kwaliteit en tevredenheid toe neemt. Bepaal a.d.h.v. het WFM volwassenheidsmodel welke stappen nodig zijn voor het behouden of vergroten van de productiviteit.

• Hoe met Workforce Management de personeelskrapte te lijf kan worden gegaan
• De positiebepaling van de organisatie in het WFM volwassenheidsmodel
• Quick wins

Sprekers Michiel van Delden, manager Bureau Inzet & Capaciteitsplanning Interzorg en Catja de Voogd, Sr. Consultant PlanMen

Door inspraak de werkdruk verlagen
Praktische sessie

Medewerkers geven aan dat de werkdruk te hoog is. Na uitvraag en analyse blijkt de werkdruk vooral samen te hangen met krapte in de personeelsformatie. Deze sessie licht toe hoe op creatieve wijze met meer inspraak, vrijheid en ondernemerschap de werkdruk substantieel verlaagd kan worden.

Hoe meer vrijheid en eigen regie bij de teams en ondernemerschap van de manager leidt tot:
• lagere werkdruk
• minder verzuim
• voldoende capaciteit

Spreker Tessa Schreibers, Directeur V&V MeanderGroep Zuid-Limburg en Koen Bevers Operations Director P5COM

Select @work
Select @work
10 tips voor het werven van nieuwe medewerkers
Praktische sessie

De huidige arbeidsmarkt vraagt om een nieuwe manier van werven van medewerkers. In dit uur krijg jij niet alleen inzicht in de recruitment trends, maar verlaat je de zaal ook vol inspiratie. In 10 concrete tips leer je hoe te denken vanuit de kandidaat, deze te verleiden en jezelf als werkgever in de zorg te onderscheiden.

Wat u leert tijdens deze sessie:
• 10 tips die je morgen gaat inzetten bij aantrekken van nieuw personeel
• Leren denken vanuit kandidaatperspectief
• Inspiratie en inzicht in de huidige recruitment trends

Spreker
Ellen van Dieren, De Recruitment Trainer

Regionale samenwerkingen
Strategische sessie

Het bureau deRotterdamseZorg faciliteert de werkgevers in deRotterdamseZorg bij het realiseren van arbeidsmarktprojecten. Een lean en mean bureau en eigenaarschap van bestuurders maakt deRotterdamseZorg doelgericht en gedragen. Een netwerkorganisatie waar met steeds wisselende medewerkers uit het netwerk aan de projecten wordt gewerkt.

Directeur Jacqueline Stuurstraat deelt:
* de redenen van succes van bureau deRotterdamse Zorg
* aan welke voorwaarden een regionale samenwerking moet voldoen
* de kracht van samenwerken

Spreker
Jacqueline Stuurstraat, directeur deRotterdamseZorg

Ja, ik wil
Praktische sessie

Het is een universeel probleem. Het vinden van de juiste mensen die zich langere tijd aan je organisatie verbinden. Hoe kun je als organisatie in een periode van schaarste de juiste mensen vinden en overtuigen om voor de organisatie te komen werken?

* Zoek en vind strategieëng
* Het arsenaal aan middelen
* Houding is alles; happy people make people happy

Spreker
Marcel Melenhorst, directeur Financial Services bij AAG

Met 4 zorgorganisaties een zij-instroomtraject ontwikkelen
Praktische sessie

Gemotiveerde en enthousiaste medewerkers in zorg, met een hart voor de cliënt dat willen we toch allemaal! Vier zorgorganisaties en 2 opleiders hebben de handen in elkaar geslagen om een praktijkgericht leertraject voor zij-instromers te ontwikkelen. Een flexibel traject, waarbij deelnemers in korte tijd volledig gediplomeerd zijn en brede ervaring hebben opgedaan in minimaal 3 organisaties. Een uitdagend traject om dit met zo veel partijen op te pakken. We delen graag onze ervaringen en leerpunten. Je gaat naar huis met tips en handvatten, zodat ook jouw organisatie hiermee aan de slag kan.

Tijdens deze sessie leert u:
• hoe u een leertraject opzet
• de do’s en dont’s voor project- en proces opzet bij intensieve samenwerking
• duidelijke handvatten om in de praktijk aan de slag te gaan

Spreker
Mijke Aarnoudse, Programmamanager Leren en ontwikkelen/ projectcoördinator SwitchZ bij Thebe & Martin Gloudemans, directeur Bureau G&D

10 tips voor werven van nieuwe medewerkers
Praktische sessie

De huidige arbeidsmarkt vraagt om een nieuwe manier van werven van medewerkers. In dit uur krijg jij niet alleen inzicht in de recruitment trends, maar verlaat je de zaal ook vol inspiratie. In 10 concrete tips leer je hoe te denken vanuit de kandidaat, deze te verleiden en jezelf als werkgever in de zorg te onderscheiden.

Wat u leert tijdens deze sessie:
• 10 tips die je morgen gaat inzetten bij aantrekken van nieuw personeel
• Leren denken vanuit kandidaatperspectief
• Inspiratie en inzicht in de huidige recruitment trends

Spreker
Ellen van Dieren, De Recruitment Trainer

Legal @work
Legal @work
Arbeidsrechtelijke mogelijkheden voor het creëren van een wendbare zorgorganisatie
Strategische/Tactische sessie

Voor een duurzame toekomst van uw zorgorganisatie wordt verwacht dat uw organisatie wendbaar is, ook op arbeidsrechtelijk gebied. Tegelijkertijd is het nu meer dan ooit van belang om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Kent u de mogelijkheden om een wendbare organisatie te creëren? En lukt het u deze mogelijkheden om te zetten in acties? Denk hierbij aan de aanpassing van de interne organisatiestructuur en aanpassing van de arbeidsvoorwaarden. Wat is de rol van medezeggenschap? Welke mogelijkheden biedt de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans? Op een interactieve wijze presenteren wij u de mogelijkheden.

• Raak geïnspireerd door de mogelijkheden die het arbeidsrecht u heeft te bieden om uw organisatie een duurzame toekomst te bieden

Sprekers
Ginny Kessels en Dick Timmermans , advocaten bij TK advocaten in de zorg

Thema's

Image

Tech @work gaat over technologische ontwikkelingen die van invloed zijn op werken in de zorgsector, zoals big data, data analytics en robots. 


Technische ontwikkelingen blijven volop doorgaan, soms zelfs beangstigend snel. Maar er is ook veel profijt uit te halen. Enkele voorbeelden:

 • Op basis van algoritmes kan er voorspeld worden wanneer mensen ziek worden of welke kandidaat het meest geschikt is voor een bepaalde functie.
 • Arbeidsbesparende technologie kan helpen om de schaarste aan arbeidskrachten op te vangen en de werkdruk van medewerkers te verminderen.  

Door technologie op slimme wijze in te zetten, komt er tijd vrij voor andere dingen. Tijdens de sessies van Tech @work wordt er inzicht geven in de kansen van technologische ontwikkelingen voor werken in de zorgsector. 

Image

Stilstaan is achteruitgang. Learn @work gaat over scholing, leren en ontwikkelen. Het leren van fouten en durven te experimenteren.


Ze zijn er nog steeds, medewerkers die 40 jaar hetzelfde beroep uitoefenen. Maar welke veranderingen heeft hun rol doorstaan. En misschien ook wel die van u? Belangrijke vragen bij Learn @work zijn:

 • Welke kennis en vaardigheden zijn noodzakelijk?
 • Hoe zorg je ervoor dat je up to date blijft
 • Hoe zorg je ervoor dat iedereen meekomt?

Mogeljike oplossingen zijn permanente educatie, de inrichting van werkplek-leer-projecten, opleiden van zij-instromers, performance management en talentmanagement.

Image

Tevreden personeel, waarom is dat zo belangrijk? En, hoe bereik je dat? Happy @work gaat over duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en tevredenheid.


Wanneer we het over de krappe arbeidsmarkt gaat, dan ligt vaak de focus op het werven en vinden van nieuw personeel. Maar als de uitstroom van personeel harder gaat dan de instroom, is het resultaat nog steeds negatief. Happy @work gaat over:

 • De intrinsieke motivatie van medewerkers
 • Hoe je een toekomstbestendige personeelspopulatie opbouwt
 • Hoe je ervoor zorgt dat je weet wat er speelt onder de werknemers
Image

Bij vernieuwing bepaalt de mindset van een organisatie de mate van succes. Change @work gaat over hoe u alle neuzen dezelfde kant op krijgt. 


Bij veranderingen verlaten mensen hun comfortzone. Dat kan beangstigend zijn, maar heel noodzakelijk in de veranderende maatschappij. Zonder de juiste mindset, is er vaak geen succes. Bij Change @work leert u:

 • Wat ervoor nodig is om veranderingen tot stand te brengen en wat de invloed van uw mindset hierop is
 • Aan welke veranderingen de zorg de komende jaren onderhevig is
 • Hoe u hier als organisatie mee om kunt gaan
Image

Hoe optimaliseert u de zoektocht naar nieuwe collega's? Select @work gaat over het overtuigen van werknemers om bij jou te komen werken. 


Naast het vasthouden van de huidige personeelsbestand is de werving van nieuw personeel van cruciaal belang voor de bedrijfsvoering. Welke oplossingen zijn er voor de krappe arbeidsmarkt? Select @work gaat in op:

 • Op welke manier zet je social media, internet, print en radio in om nieuwe werknemers te bereiken?
 • Welke regionale, nationale en internationale samenwerkingen zijn verstandig om aan te gaan?
 • Hoe kun je nieuwe medewerkers overtuigen om bij jou te komen werken?
Image

Legal @work gaat over de rol van mantelzorgers, vrijwilligers, de formalisering hiervan en contractuele oplossingen. 


Door de arbeidskrapte ontstaan er creatieve oplossingen om het personeelstekort aan te vullen. Het aangaan van regionale samenwerkingen is daar een heel goed voorbeeld van. Maar,

 • Hoe moet dit contractueel geregeld worden?
 • Hoe zit het met de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers?
 • Hoe kijken de vakbonden daar tegenaan en hoe ga je daarmee om?